Tutkimusta pinnasta pohjaan!

Lyhyesti

Suomen vesistöpalvelu osuuskunta on vuonna 2004 perustettu kalatalouden ja vesiympäristön parissa toimiva yritys. Osuuskunnan jäsenet ovat toimineet kalatalouden ja ympäristöalan parissa monipuolisissa työtehtävissä. Jäsenistöllämme on runsaasti työkokemusta alalta eri työnantajien palveluksessa (mm.Te-keskukset, RKTL, Ympäristökeskukset, kalatalouskeskukset).

Tarjoamme

Tarjoamme kalatalouden ja ympäristöalan organisaatioille (viranomaiset, kunnat, kalastusalueet, osakaskunnat, yritykset) mm. seuraavia palveluita:

  • Vesistökunnostusten suunnittelu ja ohjaus
  • Käyttö- ja hoitosuunnitelmat
  • Kalataloudelliset velvoitetarkkailut
  • Hankkeiden suunnittelu, hanke- ja rahoitushakemukset
  • Koekalastusten ja ravustusten suunnittelu, toteutus ja raportointi
  • Kalataloudellisten aineistojen kerääminen, käsittely ja raportointi
  • Kalatalouden esitelmät ja koulutustilaisuudet
Yhteistyöterveisin,

Suomen vesistöpalvelu osk

Yhteystiedot:

Sippaantie 83 C 6
20660 Littoinen

Puhelin: 040 526 1786
@posti: vesistopalvelu@vesistopalvelu.fi